Dr. Szentmiklóssy Margit

Pszichológus. Segítő beszélgetés. Problémamegoldás. Konzultáció.
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.
(A Széll Kálmán téri metró és a 4-es 6-os és 17-es villamos közelében.)
+36-1-31-63-009 | dr.szentmiklossy.margit@t-online.hu | Kapcsolat: Keressen bizalommal!

A Dívány online oldalán oldalán megjelent cikk:
"Így működik valójában a hipnózis"


A Képmás magazin online oldalán megjelent cikk:
"Ma már nem félnek a hipnózistól az emberek"


Elérhetőségeim:

+36 1 316 3009
(10 és 20 óra között)
1024 Budapest,
Keleti Károly u. 6.

Keressen
bizalommal!

 

"Te magad légy a változás, amelyet látni szeretnél a világban!"
(Mahatma Gandhi)

Bemutatkozás

Főbb Tanulmányaim helyei időrendi sorrendben:

 1. Nap-Kör Mentalhigiénés Alapítvány (2004-2022)
 2. Magyar Hipnózis Egyesület (2005)
 3. Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület (2004)
 4. Integratív Pszichoterápiás Integratív Egyesület (2004)
 5. Budapest Erikson Milton Intézet (2003)
 6. EMDR – Francine Shapiro (1996)
 7. NLP - Institut München - Budapest (1996)
 8. Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (2001 és 2004)
 9. Orvostovábbképző Intézet (1986)
 10. Eötvös Loránd Tudomány Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. (1975 és 1978)
 11. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (1968)
 12. Budapesti Tanítóképző Főiskola (1961)

Folyamatos képzéseimmel frissítem szakmai tudásom. Számos tudományos szakmai egyesület, társaság tagja vagyok: Magyar Pszichológiai Egyesület, Magyar Pszichiátriai Társaság, Magyar Pszichoterápia Társaság, Magyar Hipnózis Egyesület, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Magyar Integratívterápiás Egyesület, Napkör Mentálhigiénés Egyesület rendes tagja, Magyar Orvosi Kamara rendes tagja, Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesület rendes tagja.

 • Sok évtizedes munkám alatt 8-10 ezer személlyel foglakoztam.
 • Közel 4 évtizeden át tanítottam, vezettem a logopédus tanár és terapeuta szakos jelölteket.
 • Az 1980-1990 –es évektől folyamatosan szakvizsgáztam, hogy a munkámba integrálhassam a kornak legmegfelelőbb pszichoterápiákat.
 • Több mint 120 előadásban, 40 feletti írásban és többnyire élőszóban adtam át szakmai ismereteimet kollegáimnak.

Megtalálhatnak a Pedagógus ki kicsoda 1997. évi Keraban kiadó kötetében.
Bekerültem a Who is Who Magyarországon c. életrajzi lexikonba 2008 évben.
Megjelentem az Oxford Encyklopedia 2017 évi kötetében.
Megtalálható vagyok a Britishpedia 2020. évi kötetében.

Keressen
bizalommal!

Dr. SZENTMIKLÓSSY MARGIT MŰVEIBŐL VÁLOGATÁS:
1./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Főbb konzekvenciák a S és SZ hangok fonéma szimbólumképződési folyamatának percepciós kisérletéből.-1995. Általános nyelvészeti Tanulmányok.Szerk.: Telegdi Zsigmond-Pléh Csaba-Szépe György. XVIII. kötet. Budapest. Akadémiai Kiadó.
2./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Beszédfelméréses vizsgálatok óvodáskorban. Szakdolgozat 1-151 oldal.-1968. Budapest. BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Logopédiai Tanszék.
3./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Beszédpercepciós vizsgálat rés és affrikáta fonémákkal 5-8 éves beszédhibás és normálbeszédű gyermekeken. Szakdolgozat. 1-71 oldal.  1975. Budapest. ELTE: Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Klinikai Lélektan Szak.
4./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Beszédpercepciós vizsgálat a S és SZ réshangokkal a fonéma szimbólumképzés folyamatában. 1-182. oldal. Bölcsészettudományi disszertáció. -Pszichológia tudomány. -1977. Budapest. ELTE: Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem  Bölcsészettudományi kar.
5./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Gyakorlóanyag a SZ-hang tanórai és otthoni tanulásához. Kisérleti anyag.-1983. Budapest. OPI: Országos Pedagógiai Intézet.
6./Dr. Szentmiklóssy Margit: Az artikulációs hibák terápiájának alapvető általános előkészítő gyakorlatai tanórai és otthoni használatához.-1983.Gyógypedagógiai Szemle.Budapest.
7./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Relaxációs terápia alkalmazása 10  éves dadogóknál. Relaxáció gyakorlata és a komplex pszichoterápiás ellátás. -1984.  MPT: Magyar Pszichológiai Társaság.- BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.  Évkönyv. Budapest.
8./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Egy dadogó felnőtt bemutatása és pszichoterápiája. Szakdolgozat. Klinikai szakpszichológus Szakoklevél..-1986.május 26. Budapest. Orvos Továbbképző Intézet.
9./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Egy begyakorlási módszer ajánlása az artikulációs hibák javításához.1987/1. -21-27. Gyógypedagógiai Szemle.
10./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Az autogén tréning alkalmazásának pszichológiai alapjairól.-1987/2.Gyógypedagógiai Szemle. 
11./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Ötletek az artikulációs terápia előkészítő gyakorlatához. A feladatlapok célja, használata.-1987. Budapest. BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Logopédia a Gyakorlatban.  Tankönyvkiadó.
12./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Relaxációs terápia során felmerült szimbólumok dadogóknál. -1991. május. 30. A pszichoterápiás relaxáció elő európai Kongresszusa. Budapest. MTA:Magyar Tudományos  Akadémia.
13./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  A bioenergetikai vagy egészségtérkép felhasználási lehetőségei a személyek testi, lelki, szellemi fejlesztésében, terápiájában. Előadások. -1992-1994. Budapest. VII. kerület BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola: Gyakorló Logopédiai Intézet.  
14./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Meseterápia 10 mesére.- Beszéd, nyelv, személyiség fejlesztés, pszichoterápia. -Pályázat.- 1992. Szept. 28.  BGGYTF:Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyakorló Logopédiai Intézet. Előadások 1993-2009: VII. kerület Gyakorló Logopédiai Intézet, Bp. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
15./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Módosult tudatállapotban felmerült tudattartalmak fejlesztő, gyógyító hatásáról. Dadogás és motoros afázia terápia. – 1992. jún. 2.  MAGYE. Országos Szakmai Konferencia,  és 1993. Január-március. Gyógypedagógiai Szemle.  XXI. évfolyam. 42-50.
16./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek az afázia, dadogó, diszfónia terápiájában újabban kipróbált kommunikációs és beszédtechnikai készségfejlesztő NLP-eljárásokról („Neurolingvisztikai Programozás”)-1994.jun.15.-BGGYTF:Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyakorló Logopédiai Intézet.
17./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Tanuljuk együtt a SZ hangot. Beszédkészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 5-10 éveseknek, tanáraiknak, szüleiknek. ( Beszédhangok  tanítási módszertana.)  -1995.- OPI :Országos Pedagógiai Intézet . Kőszeg.
18./ Dr.Szentmiklóssy Margit: A szülői, gyermeki magatartásról, attitűdökről. Az eredményes kommunkáció lehetőségei. -1995. II.1. Szülők Akadémiája. Balassagyarmat.
19./ Dr.Szentmiklóssy Margit: NLP-módszerek felhasználási lehetőségei csoportos és egyéni terápiában. Dadogó, hadaró, diszfóniás serdülők, felnőttek nyelvis beszédbeli zavarainak terápiája. Szakdolgozat. -1995. IV.10. NLP Intézet. 
20./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek az  NLP-technikával („ Neurolingvisztikai Programozás „)  elért terápiás eredményekből. Tanító és gyógyító versek. -1995. VII. Hipnózis Találkozó. Lillafüred.
21./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Meseterápia. Az Alma c. mese feldolgozása.-2003. november 25. Budapest. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
22./ Dr.Szentmiklóssy Margit: A tiszta beszéd elsajátításának alapgyakorlatai. -2003. november. 25. Budapest. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet. 
23./ Dr. Szentmiklóssy Margit:  Részletek NLP-pszichológiai  technikával („Neurolingvisztikai Programozás  „ ) elért terápiás eredményekből. Tanító és gyógyító versek. -1995.  -ELTE. Magyar Hipnózis Egyesület. VII. Hipnózis Találkozó. Lillafüred
24./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Részletek NLP  („ Neuropszichológiai Programozás”) technikával elért terápiás eredményekből.- Integratív Hírmondó 6. Szám. Budapest. Integratív Pszichoterápiás Egyesület.
25./ Dr. Szentmiklóssy Margit:Tanulást elősegítő alapvető újabb módszerek.( Modalitások. Kérdező technika. Milton nyelv.) -1996. Május 22-26. Budapest. MPT:  Magyar Pszichológiai Társaság. XII. Országos Tudományos Nagygyűlése.
26./ Dr. Szentmiklóssy Margit: A hipnózis terápiás hatékonyságát növelő tényező a rajz és vers. Esettanulmányok. -1996. 7.th. Europen Congress of Hypnosis Budapest. Hungary. August 17-23.
27./ Dr.Szentmiklóssy Margit: Autogén tréninget (AT) előkészítő gyakorlatok 10 éves dadogóknál. -1997. Budapest. BGGYTF: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.Tudományos Közlemények. X. Évkönyv.
28./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Neuropszichológiai  esettanulmány afáziás személlyel. Szakdolgozat 1-45 oldal. -1999. Január. 15. Budapest. Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság.
29./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Kognitív-viselkedés, magatartás pszichoterápia gyógyító hatása afázia, dadogó, hadaró, diszartriás személyeknél. -2001. Június 20-23.  MFFLT: Magyar Fonetikai Foniátriai és  Lopédiai Társaság .Kongresszus. Esztergom.
30./ Dr. Szentmiklóssy Margit: A nyelv és beszéd , mint gyógyító eszköz, afáziás, dadogó, diszartriás és hadaró személyeknél. – 2001. Október 4-5.  MFFLT: Magyar  Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság. Neurofoniátriai Szekció I. Kongresszusa. Budapest.
31./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Szociális fóbia és dadogás kognitív-viselkedés terápiája. Esettanulmány. 1-33 oldal.-2004. június 16. Budapest. SE:  Semmelweis Egyetem. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika.
32./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Szociális Fóbia kognitív-viselkedés, magatartás terápiája. Esettanulmány. Szakdolgozat 1-20 oldal. 2004. Szeptember 30. Budapest. SE: Semmelweis Egyetem. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika.  
33./ Dr. Szentmiklóssy Margit:A dadogás integratív terápiája. 110 év. Jubileumi Konferencia. 2004. november 23. -2006. Június 22-23- Budapest. VII. kerület. Fővárosi Beszédjavító Intézet.
34./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Kognitív-viselkedés terápia diagnosztikai és gyógyító eljárásai hangképzési, beszéd és tanulási zavarok kezelésében.- 2005. Június 16-18.  MFFLT:  Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság. Kongresszus. Kőszeg.
35./ Dr. Szentmiklóssy Margit:A beszédfolyamat  újraszerveződése. Neuropszichológiai rehabilitáció.-2006. Szeptember  27. MPT: Magyar Pszichológiai Társaság.Neuropszichológiai Szekció.
36./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Kompetens terápia a Logopédiai területén megvalósuló klinikai pszichoterápiás munkában. -2006. Június 22-24. -Magyar Gyógypedagógiai Egyesület. MFFLT: Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság. Kongresszus. Hódmezővásárhely.    
37./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Hipnorelaxáció: Dr. Szentmiklóssy Margit. –Dr. Lajos Péter: Dadogásról mindenkinek. – 2003 Pont Kiadó.- 2009.Pont kiadó.-2016. Krasznár és Társa Könyvkereskedő  Bt. (II. kiadás.)
38./ Dr. Szentmiklóssy Margit: A kerület első logopédusának gondolatai a logopédia és pszichológia kapcsolatáról. Dr. Szentmiklóssy Margit. -2016. 03.07. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat.  A Logopédia Európai Napja Alkalmából.  Budapest. 1024. Marczibányi tér. Művelődési Központ.
39./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Depresszió, szorongás, pánik kognitív-viselkedés pszichoterápiája. Esetbemutatások. Szupervízió. -2004-2019.  Budapest. Napkör Mentalhigiénés Alapítvány.
40./ Dr. Szentmiklóssy Margit: Borderline személyiségzavar és más személyiségzavarok integratív pszichoterápiája. Esetbemutatások. -Szupervízió. 2004-2019. Budapest. Napkör Mentalhigiénés Alapítvány.
41./ Ma már nem félnek a hipnózistól az emberek. Képmás Magazin 2021.07.27. Dr. Szász Adrián, Dr. Szentmiklóssy Margit